FAQ

Информация за издатели

Въпрос: Мога ли да се кандидатирам за номинация?

Отговор: Да, журито на „Игра на годината“ приема кандидатури, отговарящи на обективните критерии за номинация.

Въпрос: Какви са критериите?

Отговор: Обективните критерии са описани тук.

Въпрос: Какъв е срокът за подаване на кандидатура?

Отговор: Срокът за подаване е до края на месец февруари на годината, за която се връчват наградите. Например за "Игра на годината" 2022 могат да бъдат подавани заглавия до 28.02.2022 г. включително.

Въпрос: Изпуснал съм срока, какво да правя?

Отговор: Свържи се с нас. Ако номинациите не са определени от журито и има време играта ти да бъде тествана, може да я разгледаме.

Въпрос: Кой може да подаде кандидатура?

Отговор: Издателства и други заинтересовани лица. Заинтересовано лице може да бъде автор, художник, продуцент, дистрибутор на територията на България и други лица по усмотрение на Сдружението.

Въпрос: Не съм сигурен дали попадам в категорията на заинтересованите лица. Какво да правя?

Отговор: Свържи се с нас.

Въпрос: Нужно ли е да изпратя копие на играта си, за да се кандидатирам?

Отговор: Членовете на журито може да разполагат с такова, но е възможно и да изискат от теб едно или повече копия от играта.

Информация за медии

Въпрос: Мога ли да се кандидатирам за част от журито?

Отговор: Да, Сдружението ще разгледа твоята кандидатура. Свържи се с нас.

Въпрос: Какви са критериите за представител на медиите?

Отговор: Те се определят от членовете на Сдружението. Най-важният от тях е да си създавал публикации/съдържание по темата в последната година.

Въпрос: Мога ли да получа информация за наградата, която да излъча в своята медия/канал?

Отговор: Да, с удоволствие ще ти предоставим информация и медийни ресурси.

Информация за граждани

Въпрос: Мога ли да изпратя любимата си игра за номинация?

Отговор: Не и формално, но ще се радваме да чуем доводите ти. Ако играта отговаря на критериите за номинации, член на журито може да я предложи от твое име.

Въпрос: Мога ли да се включа в организацията?

Отговор: Да, Сдружението набира доброволци. Свържи се с нас.