Журито

Настоящи членове

Тук ще намерите информация за всички активни членове на основните три категории на наградата.

Бивши членове

Тук ще намерите информация за всички бивши членове на основните три категории на наградата.

Детска Игра на годината

Тук ще намерите информация за членовете на журито на Детска Игра на годината.